In de praktijk

Na de intake van één a twee gesprekken van doorgaans een uur, eventueel aangevuld met vragenlijsten, volgt de behandeling. Uit hoeveel sessies deze zal bestaan, doe ik bewust geen uitspraak. Dit zou jouw eigen proces en tempo mijns inziens al inperken voordat het van start heeft kunnen gaan. Het blijven afstemmen met elkaar gaandeweg vind ik dan ook belangrijk. Het is jouw proces, we geven er samen vorm aan.

Voorlopig werk ik op de zaterdag ochtenden van 8.30 tot 12.30 uur op de praktijk van Sperling Zweers, Jonkheer van Grotenhuisstraat 20, 6561 EW Groesbeek.
Het uurtarief zal 65,- bedragen. Hoewel ik aangesloten ben bij het NIP, is vergoeding bij de zorgverzekering niet mogelijk.
De gesprekken zullen in het Nederlands zijn, mits Servo-Kroatisch of Engels de voorkeur heeft.