Mijn visie en werkwijze

Open, aanwezig, nieuwsgierig, intuïtief en creatief.

Ruimte creëren voor de ander om te mogen onderzoeken, te vinden en te voelen, met veiligheid en houvast als waarden. Ik ben doorgaans een actieve therapeut, waar je mee kan sparren, lachen, die je uitdaagt en soms ook in verwarring laat en je juist daarmee dichter bij jezelf brengt, je leert om op je zelf te vertrouwen, je eigen kaders te vormen en je eigen weg te gaan.

 

 

Mijn zienswijze is holistisch en sluit het beste aan bij een cliëntgerichte benadering,
waarin het inzicht van de client in zichzelf centraal staat.
Ik richt me niet alleen op het doen afnemen van symptomen en/of klachten
(ontevredenheid, onzekerheid, prikkelbaarheid, lusteloosheid, voortdurend piekeren, slaapproblemen, gevoel te moeten huilen, desinteresse in anderen, angsten, zelfverwijten, schuldgevoel, fysieke klachten (hartkloppingen, druk op de borst, hoofdpijn, buikklachten, schouder-, nek en rugpijn), onrust, vermoeidheid, verslechterde concentratie,
besluiteloosheid, moeilijk met veranderingen om kunnen gaan),
maar ook op het algehele functioneren en de belevingswereld van de persoon.
Symptomen en/of klachten beschouw ik als onderdeel van het groter geheel, als resultaat van wat reeds aanwezig is in het onbewuste en waar nog geen toegang toe is.

Ik ben nieuwsgierig naar jou als persoon; naar wie je bent, hoe je omgaat met zaken en wat je beweegt in het leven. Wat koester je en wat zijn je verlangens? Je waarden?
Ik ben nieuwsgierig naar je dagelijks leven; hoe ziet dat er praktisch uit?
Waar besteed jij graag je tijd aan? Is dit overeenkomstig je huidige waarden?
Ik ben nieuwsgierig naar waar je vandaan komt, welke weg je al reeds afgelegd hebt;
welke hordes je al genomen hebt en hoe dat je deze genomen hebt.
Ook ben ik nieuwsgierig naar waar je naar op weg bent? Wat geeft je richting?

Door een veilig klimaat te scheppen, rust, ruimte en een zekere vertraging
met de nodige houvast, kan jij voorzichtig verkennen en ontdekken
om tot meer begrip, ander handelen en/of verhouden tot te komen.
Het onzichtbare zichtbaar maken om (weer) grip terug te ervaren.

Ik werk met volwassen, waarbij ik affiniteit heb met mensen met een migratieachtergrond.
Om goed aan te kunnen sluiten bij de ander en diens hulpvraag, combineer ik graag
stromingen en technieken die reeds mijn eigen zijn.
Hierbij valt te denken aan Cognitieve Gedragstherapie (CGT), EMDR,
Acceptance and Commitment Therapie (ACT), Tibetaans Mahayana-boeddhisme,
Narratieve benadering, Voice Dialogue, Archetypes en Mindfulness.

Indien nodig of gewenst maak ik gebruik van mijn arbeids- en revalidatiedeskundigheid. Ik denk graag mee als het gaat om duurzaam herstel en terugkeer in het arbeidzaam leven, overleg met betrokken partijen vind ik zeer waardevol. En wanneer werk niet meer toereikend is, gaan we samen op zoek naar nieuwe betekenis en invulling van het leven.