Over

 

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail

Ralph Waldo Emerson

 

Open, nieuwsgierig, intuïtief en creatief. Ruimte creëren voor de ander om te mogen onderzoeken, te vinden en te voelen, met veiligheid en houvast als waarden. Ik ben een actieve therapeut, waar je mee kan sparren, lachen, die je uitdaagt en soms ook in verwarring laat en je juist daarmee dicht bij jezelf brengt, je leert om op je zelf te vertrouwen en je eigen weg te gaan.

 

Mijn zienswijze is holistisch, wat betekent dat de persoon meer is dan alleen de symptomen en/of klacht die hij op dat moment ervaart. Ik ben nieuwsgierig naar je geschiedenis, je dagelijks leven, je leefstijl, naar wat voor een persoon dat je bent en wat je beweegt in het leven. Verder kijken dan de klacht, om naast de oplossingsgerichte benadering (vb. hulpvraag: ‘ik wil van mijn klachten af’ of ‘ik wil leren om met mijn klachten beter om te gaan’) tot meer inzicht te komen. In jezelf, in je vaardigheden en begrip van huidig klachtbeeld. Pas op het moment dat je weet waarmee je te maken hebt, heb je ook de mogelijkheid om er iets aan te doen. Het aanleren van helpende vaardigheden, vroegtijdige symptoom signalering en ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en autonomie als route naar een vrijer bestaan in het dagelijks leven en een positieve bijdrage aan je gezondheid.

Mijn werkwijze is het best passend bij de cliëntgerichte benadering, waarin het inzicht van de cliënt in zichzelf centraal staat. Om dit te bewerkstelligen werk ik graag eclectisch en put ik uit eerder opleidingen, cursussen en ervaringen, hierbij valt o.a. te denken aan: Acceptance and Commitment Therapie (ACT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT),  Positieve Psychologie, Voice Dialgue, Archetypes, Mindfulness, EMDR en de Narratieve benadering. Ik heb ruime ervaring met o.a.; chronische fysieke klachten, chronische stress, post-traumatische stress, uitputting/burn-out, depressie, levensfase problematiek en problematiek ten gevolge van migratie.

Ervaring heeft uitgewezen dat mijn doelgroep zeer gevarieerd is; van mensen die nog niet eerder in aanraking zijn gekomen met een psycholoog tot mensen die er goed bekend mee zijn. Mensen die kortdurende klachten hebben tot jarenlang en waarbij de situatie uitzichtloos lijkt. Autochtonen en allochtonen. De leeftijd begeeft zich veelal tussen 20 en 70 jaar. Uitzonderingen daargelaten. Een uiteenlopende doelgroep zorgt ervoor dat ik iedere ontmoeting met evenveel enthousiasme en nieuwsgierigheid betreed. Daarnaast ben ik van mening dat het vooral belangrijk is dat diegene die zoekende is, wellicht diegene die dit nu leest, een indruk, gevoel, beeld krijgt bij mij en mijn werkwijze. In hoeverre mogelijk via een scherm, toch is dit mijns inziens de eerste en niet te onderschatten stap.