Visie en werkwijze

Ruimte creëren voor de ander om te mogen onderzoeken, te vinden en te voelen,
met veiligheid en houvast als waarden. Ik ben doorgaans een actieve therapeut, waar je mee kan sparren, lachen, die je uitdaagt en soms ook in verwarring laat en je juist
daarmee dichter bij jezelf brengt, je leert om op je zelf te vertrouwen,
je eigen kaders te vormen en je eigen weg te gaan. Dit vanuit een diep vertrouwen dat ieder van ons zijn eigen wijsheid heeft.

 

Ik werk cliëntgericht, dit betekent dat het inzicht van de client in zichzelf centraal staat en dat het gaat om duurzame persoonlijkheidsveranderingen. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar word de algemene levensstandaard in termen van bijvoorbeeld geluk, zingeving en
gezondheid verhoogd. Ook wordt de kans op terugval gereduceerd, evenals de kans op
symptoomverschuiving.

Naast de aandacht voor de klachten, ben ik nieuwsgierig naar jou als persoon en naar je leven; naar wie je bent, hoe je omgaat met zaken en wat je beweegt in het leven.
Wat koester je en wat zijn je verlangens? Je waarden? Ik ben nieuwsgierig naar je dagelijks leven. Waar besteed jij graag je tijd aan? Is dit overeenkomstig je (huidige) waarden?
Ik ben nieuwsgierig naar waar dat je vandaan komt, welke weg je al reeds afgelegd hebt;
welke hordes je al genomen hebt en hoe dat je deze genomen hebt. Wat de impact hiervan is op je huidig leven. Ook ben ik nieuwsgierig naar waar je naar op weg bent?
Wat geeft je richting in het leven?

Cliëntgerichte therapie is persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht. Het helpt je om emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Je leert jezelf kennen, je eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met beperkingen waardoor symptomen een minder prominente rol krijgen of helemaal verdwijnen. De gewenste klachtreductie is een gevolg van deze brede persoonsgerichte benadering, niet het doel op zich.

De houding van mij als therapeut en onze (werk)relatie staan centraal. Door een veilig klimaat te scheppen, rust, ruimte en een zekere vertraging met de nodige houvast, kan jij gaan verkennen en ontdekken om tot meer begrip, ander handelen en/of verhouden tot te komen. Het onzichtbare zichtbaar maken om (weer) zelf grip terug en richting te ervaren. Tijdens de behandeling neem ik reeds opgedane kennis mee, vanuit:  Narratieve
benadering, Acceptance and Commiment Therapie (ACT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT), EMDR,  Tibetaans Mahayana-boeddhisme, Voice Dialogue, Archetypes en
Mindfulness. Indien nodig of gewenst maak ik gebruik van mijn arbeids- en
revalidatiedeskundigheid. Ik denk graag mee als het gaat om duurzaam herstel en
terugkeer in het arbeidzaam leven, overleg met betrokken partijen vind ik zeer waardevol als de situatie daar om vraag. Wanneer werk niet meer toereikend is, gaan we op zoek naar nieuwe betekenis en invulling van je leven.

Ik werk met volwassen, waarbij de problematiek betrekkelijk eenvoudig kan zijn
(voor zover menselijke problematiek eenvoudig genoemd kan worden) tot buitengewoon complex (ernstig getraumatiseerde levens en/of persoonlijkheidsstoornissen).
Ik heb affiniteit met mensen die een internationale achtergrond hebben. Veel mensen
beseffen of vermoeden dat de problemen en symptomen die ze ervaren en waarvoor ze hulp zoeken te maken hebben met hoe zij met zichzelf, met anderen en met
omstandigheden omgaan en/of dat de klachten te maken hebben met gebeurtenissen in hun leven nu, vroeger of in de te verwachte toekomst. Dit zijn mensen die tot hun recht
komen bij cliëntgerichte therapie. Dit besef of vermoeden kan ook latent aanwezig zijn. Ook dan kan je veel baat hebben bij cliëntgerichte psychotherapie.

Een mooie metafoor over het samen Op Weg gaan van een therapeut en client:
Companions in the search